Menu główne   -   Formularze   -   Księga gości   -   Kontakt   -   Linki   -   O autorach
EUROPRAWYBORY 2009
Prawybory Parlamentarne 2007
Prawybory 2005 - Parlamentarne i Prezydenckie
Aktualności - sobota (17.09.2005)
Galeria - Niedziela 18.09.2005
Wyniki prawyborów
Cele i założenia
Oferta dla Komitetów Wyborczych
Scena na Rynku
Lokalizacja stanowisk Komitetów Wyborczych
Spotkania z młodzieżą
Lokale, gdzie można stworzyć saloniki polityczne
Ordynacja Prawyborów
Obwody głosowania
Centralna Komisja Wyborcza
Program Dni Wrześni - Prawyborów
Patroni medialni
Wizytówki kandydatów na Prezydenta
Pocztówki promocyjne
Mapa Wrześni
Mapa parku im. Dzieci Wrzesińskich
Oferta Poczty Polskiej
Linki
Europrawybory 2004
Prawybory Prezydenckie 1995
Prawybory Parlamentarne 1993

Logo Wrześni 

Logo Wrześni 
GALERIA ZDJĘĆ

PRAWYBORY PARLAMENTARNE I PREZYDENCKIE
WRZEŚNIA `05

Cele i założenia

1. Cel:
- zbadanie preferencji wyborczych mieszkańców Miasta i Gminy Września w wyborach parlamentarnych i prezydenckich jesienią 2005 r.,
- stworzenie mieszkańcom i politykom możliwości spotkania się we Wrześni, bezpośredniej prezentacji kandydatów i programów, ułatwienie wyborcom zachowań przy urnie
podczas wyborów,
- promocja Wrześni,
- edukacja samorządowa, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

2. Uczestnicy:
- komitety wyborcze, kandydaci zarejestrowani w Państwowej Komisji Wyborczej,
- mieszkańcy biorący udział w głosowaniu,
- przedstawiciele mediów, politycy, goście.

3. Termin: głosowanie - niedziela 18 września 2005r.od godz. 8.00 do 18.00 (tydzień przed wyborami parlamentarnymi, trzy tygodnie przed wyborami prezydenckimi).

Spotkania, konferencje, debaty – okres poprzedzający prawybory.


4. Miejsce:
miasto Września i 11 wsi położonych na terenie gminy: Gozdowo, Grzybowo, Kaczanowo, Marzenin, Psary Małe, Psary Polskie, Chwalibogowo, Sokołowo, Obłaczkowo, Sędziwojewo, Węgierki gdzie będą znajdowały się lokale wyborcze,

 1. amfiteatr w parku Dzieci Wrzesińskich - tu będą zlokalizowane namioty komitetów wyborczych oraz scena dla prezentacji kandydatów i imprez artystycznych dla mieszkańców,

 2. Rynek, ulica Warszawska, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Ratusz - miejsca prezentacji kandydatów oraz artystycznej sztabów wyborczych,

 3. Ratusz – siedziba centralnej komisji wyborczej, sztabu organizacyjnego prawyborów oraz centrum prasowego.

5. Organizatorzy-patroni medialni: Urząd Miasta i Gminy Września, Telewizja Polska, Polskie Radio PR 3, Tygodnik Wprost, Radio Merkury, Głos Wielkopolski, Wiadomości Wrzesińskie, Wieści z Ratusza.

6. Spotkania i debaty z politykami: W tygodniu poprzedzającym prawybory odbędą się w różnych miejscach we Wrześni (Ratusz, Kino, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Rynek, Park) spotkania, debaty i konferencje prasowe organizowane przez komitety wyborcze. W dniu prawyborczym odbędą się dwie tury publicznej debaty z udziałem wszystkich komitetów wyborczych, w formie zadawania pytań dotyczących kandydatów i ich programów wyborczych..

7. Biuro Prasowe – w dniach 17 – 18 września w Ratuszu będzie działało Biuro Prasowe, prowadzące akredytację oraz udostępniające dziennikarzom bieżące informacje dotyczące prawyborów.

Dwa wydzielone pomieszczenia wyposażone będą w fax oraz sprzęt komputerowy niezbędny do sporządzenia i niezwłocznego wysłania informacji (5 stanowisk komputerowych z wyjściem na internet oraz 3 gniazda umożliwiające podłączenie się do internetu). Dodatkowo na płycie Rynku uruchomiony będzie Hot Spot.

8. Centralna i obwodowe komisje wyborcze - Centralna Komisja Wyborcza zostanie wyłoniona spośród pracowników samorządowych – przewodniczył jej będzie prof. dr hab. Marek Szewczyk – pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz ekspert prawny Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

 • 26 komisji obwodowych (150 osób) członkowie komisji będą wyłonieni spośród pracowników jednostek samorządowych.

9. Głosowanie przeprowadzone będzie według zasad ordynacji prawyborczej. Lokale wyborcze będą zlokalizowane w 15 punktach w mieście i 11 na terenie wsi. Głosowaniem będzie objęta całą społeczność gminy, tj. ponad 33,5 tysiąca uprawnionych do głosowania. Ordynacja prawyborcza - spójna w optymalnym zakresie z ordynacją do sejmu i senatu oraz prezydencką (w załączeniu).

Wyborca otrzyma dwie karty do głosowania na jednej będą wymienione komitety wyborcze części okręgu wielkopolskiego nr 37 (w kolejności numerów wylosowanej przez PKW), na drugiej kandydaci na prezydenta (według kolejności alfabetycznej).

Przeprowadzimy również oddzielny sondaż wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich(korzystając z pomocy nauczycieli wiedzy o społeczeństwie), co będzie dla nich doświadczeniem obywatelskim a nam pozwoli poznać preferencje wrzesińskiej młodzieży w wieku 15-17 lat. Głosowanie odbędzie się na terenie szkół w dniach 15 – 16 września 2005r.

10. Wyniki głosowania - finalne i cząstkowe wyniki z godziny 12.00 i 15.00 będzie ogłaszała Centralna Komisja Wyborcza bezpośrednio po ich obliczeniu. Do współpracy przy obliczaniu wyników głosowania zaprosiliśmy mający doświadczenie w obsłudze tego typu przedsięwzięć Instytut Badania Opinii i Rynki Sp. o. o. PENTOR Poznań.

11. Materiały informacyjne i promocyjne -

 • wydanie „Wieści z Ratusza”

 • strona internetowa www.prawybory.com.pl

 • stempel okolicznościowy z datownikiem oraz karty pocztowe Poczty Polskiej, specjalne stoiska w mieście

 • okolicznościowa karta pocztowa

12. Dni Wrześni

 • w niedzielę prawyborczą oraz w dniu poprzedzającym odbędą się coroczne Dni Wrześni,
  w ramach których zaplanowano szereg wydarzeń artystycznych (muzycznych i kabaretowych).

Do góry

września

prawybory

europrawybory

parlament

europarlament

prezydent

wrzesnia

sejm

senat

wybory