Menu główne   -   Formularze   -   Księga gości   -   Kontakt   -   Linki   -   O autorach
EUROPRAWYBORY 2009
Prawybory Parlamentarne 2007
Prawybory 2005 - Parlamentarne i Prezydenckie
Europrawybory 2004
Prawybory Prezydenckie 1995
Galeria‘95
Wizytówki kandydatów
Zarys programu
Ordynacja wyborcza
Wyniki
Prawybory Parlamentarne 1993

Logo Wrześni 

Logo Wrześni 
GALERIA ZDJĘĆ

PRAWYBORY: WRZEŚNIA ‘95

Cel: zbadanie, jakim wynikiem zakończą się wybory prezydenckie w mieście i gminie Września.

Przedmiot badania:  kandydaci na urząd prezydenta zarejestrowani w Państwowej Komisji   Wyborczej

Organizatorzy:  Tygodnik „Wprost”, władze gminy Września, Instytut Badania Opinii i Rynku  „Pentor”, RMF FM, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i „Tonsil” S.A.,  przy  współudziale firm MAKAR i AMC.

Termin: 15 października 1995 roku.

Miejsce: miasto Września i sześć wsi położonych na terenie gminy Września: Bardo, Gozdowo,  Grzybowo, Kaczanowo, Marzenin, Węgierki.

Sposób finansowania: reklamy firm, władze Wrześni, „Wprost”, RMF FM, „Pentor”, Fundacja    Rozwoju Demokracji Lokalnej i „Tonsil S.A.”

W „Prawyborach: Września‘95” mogą wziąć udział ci kandydaci na urząd prezydenta, których listy zostały pozytywnie zweryfikowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

W tym roku organizatorami „prawyborów” są: pomysłodawca i inicjator „prawyborów”
- Tygodnik „Wprost” oraz władze Gminy Września, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Badania Opinii i Rynku „Pentor”, RMF FM, Tonsil S.A.
Impreza będzie się odbywać głównie na rynku miasta, na którym zostaną usytuowane: zadaszona estrada z nagłośnieniem, cztery pomieszczenia spełniające funkcje lokalów wyborczych, stanowiska wyborcze kandydatów. „Lokale wyborcze” będą czynne również w siedmiu wytypowanych wsiach: Chwalibogowie, Gozdowie, Grzybowie, Kaczanowie, Marzeninie, Psarach Polskich i Węgierkach.
W ratuszu zostaną ulokowane: centrum prasowe, sztab wyborczy organizatorów, „główna komisja wyborcza”, lokal gościnny dla kandydatów, centrum obliczeniowe „Pentora”, komisja odpowiedzialna za losowanie nagród.
W parku Dzieci Wrzesińskich znajdowal się lokal „wyborczy” dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat (uzyskane w nim wyniki nie będą zaliczane do wyników uzyskanych w pozostałych lokalach, lecz posłużą jako materiał socjologiczny do badania preferencji młodzieży – potencjalnego „elektoratu 2000”).


Uwagi:

Do „obwodowych komisji wyborczych” i „głównej komisji wyborczej” sztaby mogą delegować mężów zaufania.

Sztaby wyborcze mogą rezerwować stanowiska wyborcze na rynku w porozumieniu
z władzami Wrześni, które będą udostępniać miejsce na rynku według kolejności zgłoszeń. Każde stanowisko będzie się znajdować pod wpół otwartym namiotem.

Sztaby wyborcze mogą prowadzić agitację według wszelkich, dozwolonych prawem zasad.
W takich sprawach jak instalowanie transparentów czy usytuowanie pojazdów spełniających rolę „dodatkowego” stanowiska wyborczego, sztaby wyborcze będą kontaktować się z władzami Wrześni.

Sztaby mogą organizować występy własnych zespołów artystycznych poza estradą centralną. Organizatorzy zapewniają – w razie potrzeby – zainstalowanie nagłośnienia w miejskim amfiteatrze  (kontakt z władzami Wrześni).


 

Do góry

września

prawybory

europrawybory

parlament

europarlament

prezydent

wrzesnia

sejm

senat

wybory