Menu główne   -   Formularze   -   Księga gości   -   Kontakt   -   Linki   -   O autorach
EUROPRAWYBORY 2009
Prawybory Parlamentarne 2007
Prawybory 2005 - Parlamentarne i Prezydenckie
Europrawybory 2004
Aktualności
Galeria aktualności
Sobota 22.05.04r.
Niedziela 23.05.04r.
Wyniki głosowania
Program
Debaty z udziałem polityków
Prezentacje ugrupowań
Ordynacja
Skład komisji wyborczej
Lokale wyborcze
Karta do głosowania
Komitety wyborcze
Wizytówki kandydatów
Patronat nad Europrawyborami
Informacje Poczty Polskiej
Baza noclegowa
Linki
Mapa parku
Mapa Wrześni
Prawybory Prezydenckie 1995
Prawybory Parlamentarne 1993

Logo Wrześni 

Logo Wrześni 
GALERIA ZDJĘĆ

Prezydent Aleksander Kwaśniewski we Wrześni

Istotnym elementem kampanii wyborczej w ramach Europrawyborów, jakie odbyły się we Wrześni 23 maja 2004 roku była środowa (19 maja) wizyta w naszym mieście Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezydent spędził na wrzesińskim Rynku prawie godzinę. Powitany przez gospodarzy miasta i powiatu burmistrza Tomasza Kałużnego i starostę Dionizego Jaśniewicza, wrzesińskiego posła Bronisława Dankowskiego i kandydującego do Parlamentu Europejskiego w okręgu wielkopolskim Marka Siwca, przywitał i pozdrowił mieszkańców Wrześni. Mówił o znaczeniu czekających nas 13 czerwca wyborów do Parlamentu Europejskiego i wrzesińskich Prawyborów. Zaapelował do wszystkich, aby wzięli w jednych i drugich liczny udział, zachęcając członków rodzin, sąsiadów i znajomych. Nawiązał też do swojej niedawnej wizyty na Monte Cassino i potrzeby pobytu polskich wojsk w Iraku. Mieszkańcy gorąco powitali Głowę Państwa we Wrześni. Na spotkanie przybyło wielu Wrześnian, szczelnie wypełniając Rynek. Prezydent przedstawił kandydatów komitetu SLD-UP do Parlamentu Europejskiego, a następnie rozdał kilkadziesiąt autografów. Najważniejsze były jednak słowa o potrzebie głosowania na najlepszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Ten sygnał dany z wrzesińskiego Rynku najlepiej świadczy o potrzebie zorganizowania we Wrześni pierwszych Europrawyborów w najbliższą niedzielę 23 maja.

Krzysztof Janik, Roman Jagieliński i Samoobrona

Wraz z upływem dni i godzin dzielących Wrześnię od zaplanowanych na niedzielę Prawyborów do Parlamentu Europejskiego przybyła do naszego miasta znanych postaci z pierwszych stron gazet i czołówki polskiej sceny politycznej. W czwartek odbyły się w Ratuszu dwie kolejne konferencje prasowe z udziałem Romana Jagielińskiego i Tomasza Mamińskiego z koalicyjnego komitetu Krajowej Partii Emerytów i Rencistów oraz Partii Ludowo-Demokratycznej, która przedstawiła swój program i zamiary. Poinformowano m.in. o projekcie europejskiej karty seniora, która miałaby przyczynić się do wzrostu zasobności portfeli polskich emerytów i rencistów w oparciu o wykorzystanie środków unijnych. Na drugą z konferencji prasowych z udziałem Samoobrony licznie przybyli jej reprezentanci w biało-czerwonych krawatach.
Komitet ten nie krył, że liczy na zwycięstwo w niedzielnych Prawyborach we Wrześni. Alfred Budner - poseł Samoobrony stwierdził, że będzie to ważna zabawa.
Zapowiedziano wiele atrakcji, jakie czekać będą w sobotę i niedzielę na wszystkich, którzy odwiedzą stoisko Samoobrony. Zadymy nie będzie - zapewnił poseł Alfred Budner, biorąc na siebie obowiązek zapewnienia odpowiedniej prezentacji kandydatów. Gościem Prawyborów we Wrześni był także Andrzej Lepper.
W czwartek gościliśmy we Wrześni także Krzysztofa Janika, który rozmawiał z mieszkańcami i wyraził aprobatę dla powrotu Prawyborów do Wrześni, która organizowała je już dwukrotnie w przeszłości.
Zachęcał także do głosowania na najlepszych kandydatów... oczywiście z SLD - dodał z właściwym mu poczuciem humoru.
Jesteśmy eurorealistami zapewniał we Wrześni Stanisław Wojtera z UPR. Młodemu przewodniczącemu partii towarzyszył poprzedni - Janusz Korwin-Mikke oraz inni kandydaci do Parlamentu Europejskiego: Artur Szubert i wrzesiński radny Cezar Dubiel. Przyświeca nam hasło: Polacy - odwagi! - przekonywali. Będę mówił w Brukseli o eurozłodziejach mając immunitet deputowanego - stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

Swój przyjazd zapowiadali także kolejni politycy, w tym minister rolnictwa Wojciech Olejniczak i Jerzy Szmajdziński.

Hot Spot na wrzesińskim Rynku - strefa darmowego dostępu do internetu

Firma TEL-DIK uruchomiła Hot Spot na wrzesińskim Rynku. Korzystanie z tej usługi polegała na możliwości korzystania ze strefy darmowego dostępu do internetu. Korzystać mógł każdy, kto posiadał komputer przenośny z kartą Wi Fi oraz zalogował się wybierając SSID „TEL-DIK HOT SPOT” (jednocześnie mogło korzystać 64 osoby). Zasięgiem objęty został od czwartku 20 maja Rynek we Wrześni. Firma TEL-DIK sprawiła tym przyjemność mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym Wrześnię, jak również dziennikarzom, którym takie łączenie zapewne ułatwiło pracę w czasie obsługi wrzesińskich Prawyborów do Parlamentu Europejskiego.

Prawybory do Parlamentu Europejskiego Września 23 maja 2004 r.

Udział we wrzesińskich Prawyborach potwierdziło 15 komitetów wyborczych, a więc wszystkie, które wystawiają kandydatów w okręgu nr 7 (wielkopolskim). Wraz z upływem dni, które dzieliły nas od głosowania w Prawyborach (niedziela - 23 maja) wzrastała liczba gości reprezentujących poszczególne komitety, którzy odwiedzają nasze miasto. Rynek i ulice miasta zapełniały się stoiskami poszczególnych ugrupowań, które prześcigały się w pomysłowości zjednywania sobie zwolenników. W sali sesyjnej Ratusza niemal codziennie odbywały się konferencje prasowe z udziałem posłów, polityków i kandydatów do Parlamentu Europejskiego.
Codziennie odwiedzali nasze miasto kolejni politycy. We wrzesińskim Ratuszu odbyły się także konferencje prasowe Donalda Tuska, Marka Siwca, posłów i kandydatów PSL Andrzeja Grzyba, Stanisława Kalemby, Edwarda Cyrsona, a także posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Libickiego - który kandydował w naszym okręgu wyborczym do Parlamentu Europejskiego. Kampania wyborcza ruszyła na dobre. W skrzynkach pocztowych znaleźć można było wiele ulotek i materiałów o kandydatach. Politycy spotykali się w szkołach z uczniami.

Jak głosowano?

Po wejściu do lokalu każdy wyborca otrzymał dwie karty do głosowania. Obie były opatrzone pieczęciami danej obwodowej Komisji Wyborczej.
Na jednej karcie były wypisane w kolejności przyznanych numerów przez Państwową Komisję Wyborczą nazwy komitetów wyborczych okręgu wielkopolskiego. Należało postawić krzyżyk po lewej stronie przy wybranej nazwie komitetu. Na tej karcie znajdowało się również "metryczka" w której wyborca proszony był o oznaczenie płci, wykształcenia i wieku.
Druga karta zawierała w kolejności alfabetycznej nazwiska kandydatów z pierwszych miejsc list komitetów wyborczych okręgu wielkopolskiego. Wyborca również stawiał krzyżyk z lewej strony przy wybranym nazwisku. Dla ważności głosu na każdej karcie może było znaleźć wyłącznie jeden krzyżyk przy wybranym komitecie czy nazwisku kandydata.
Głosować można było wyłącznie po okazaniu członkom komisji wyborczej dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość głosującego.

Młodzież będzie wybierała

W związku z organizowanymi 23 maja 2004 roku Prawyborami do Parlamentu Europejskiego również młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna, która uczęszczała do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Września wzięła udział w głosowaniu. Odbywała się ono we wszystkich gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych dwa dni wcześniej, czyli 21 maja 2004 roku od godz. 8.00 do 13.30. Głosowaniem zostało objętych około 4.000 uczniów, którzy edukują się w gimnazjach i do 21 maja br. nie ukończyli 18 roku życia. Prawybory w szkołach przeprowadzą nauczyciele - opiekunowie kół europejskich na tych samych kartach, które w niedzielę wypełniali wyborcy pełnoletni. Ideą sondażu wśród młodzieży było sprawdzenie preferencji wyborczych tych, którzy w kolejnych latach będą współtworzyli oblicze Unii Europejskiej.

Wyniki sondażu przedwyborczego

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego została oficjalnie rozpoczęta przez większość ugrupowań, a we Wrześni trwały przygotowania do Europrawyborów. Na progu tej kampanii PENTOR - Poznań Instytut Badania Opinii i Rynku przeprowadził 5 i 6 maja na próbie 308 uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta Września oraz wsi znajdujących się na terenie gminy sondaż dotyczący frekwencji wyborczej oraz wiedzy na temat Prawyborów we Wrześni.
Połowa Wrześnian (52 proc.) deklarowała, że słyszała o idei prawyborów, a 75 proc. deklarowała, że planuje wziąść w nich udział. Rodziło się pytanie czy to zapowiedź wysokiej frekwencji w całym kraju? Biorąc pod uwagę doświadczenia dotyczące frekwencji w eurowyborach w innych krajach Unii Europejskiej należy deklaracje tak wysokiej frekwencji upatrywać raczej w "lokalnym patriotyzmie" i chęci, aby ich miasto wypadło dobrze oraz w chęci wzięcia udziału w niepowtarzalnym wydarzeniu, które 79 proc. badanych ocenia jako dobry pomysł, a tylko 4,5 proc. jako jednoznacznie zły. Wśród przeciwników organizowania przez Wrześnię Europrawyborów dominowali przeciwnicy wejścia do Unii Europejskiej.
Stając pierwszy raz do wyborów do Parlamentu Europejskiego, każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na kogo i dlaczego chce głosować - jaki powinien być mój przedstawiciel w "polskiej reprezentacji w sejmie Unii". Uczestnicy badania przeprowadzonego przez PENTOR - Poznań byli w dużej mierze zgodni - ważne są dla nich uczciwość, kompetencja (znajomość języków obcych, wykształcenie) i dbałość o interesy narodowe, bowiem główną rolą Europarlamentarzysty będzie przede wszystkim zabieganie o interes Polski.
Uczestników sondażu pytano o cechy, jakie powinna posiadać osoba kandydująca na posła do Parlamentu Europejskiego. Prawie co trzeci z badanych uważał, że polski poseł powinien być przede wszystkim uczciwy (32,1 proc.), co piąty chciałby, aby był wykształcony (20,1 proc), a 14 proc. jako niezbędną cechę wymieniło kompetencję. Oprócz ogólnego wykształcenia poseł powinien znać języki obce (11,4 proc.). Spośród cech, jakimi powinien odznaczać się polski europarlamentarzysta badani najwyżej ocenili: "wywiązywanie się z powierzonych obowiązków". Za bardzo istotną cechę uznali też znajomość języków i łatwość wysławiania się oraz znajomość prawa. Prawie połowa badanych chciałaby, aby poseł przede wszystkim reprezentował interesy Polski w Europie (48,1 proc.), aby dobrze i godnie ją reprezentował (12,7 proc.) oraz promował nasz kraj (5,2 proc.).

Rafał Janowicz
Prezes Zarządu
PENTOR - Poznań
Instytut Badania Opinii i Rynku
    

(Wszystkie "Foto" zamieszczone są w galerii)

Do góry

września

prawybory

europrawybory

parlament

europarlament

prezydent

wrzesnia

sejm

senat

wybory