Menu główne   -   Formularze   -   Księga gości   -   Kontakt   -   Linki   -   O autorach
EUROPRAWYBORY 2009
Prawybory Parlamentarne 2007
Prawybory 2005 - Parlamentarne i Prezydenckie
Europrawybory 2004
Prawybory Prezydenckie 1995
Galeria‘95
Wizytówki kandydatów
Zarys programu
Ordynacja wyborcza
Wyniki
Prawybory Parlamentarne 1993

Logo Wrześni 

Logo Wrześni 
GALERIA ZDJĘĆ

ZARYS PROGRAMU


Impreza centralna odbyła się na rynku miasta, na którym zostały ulokowane: estrada, cztery namioty spełniające rolę lokali wyborczych, stanowiska wyborcze kandydatów.

„Lokale wyborcze” były czynne również w sześciu wytypowanych wsiach.

W ratuszu zostały ulokowane: sztab wyborczy organizatorów, „centralna komisja wyborcza”, goście, centrum obliczeniowe „Pentora”, komisja odpowiedzialna za losowanie nagród.

W muzeum zostało ulokowane centrum telewizyjne.

Po ogłoszeniu otwarcia prawyborów (amfiteatr) nastąpiło losowanie kolejności prezentacji kandydatów na estradzie i wspólny przemarsz do rynku. Na estradę na rynku zapraszano kandydatów w kolejności uprzednio wylosowanej.

Prezentacja odbyła się w dwóch turach. W pierwszej trwającej po pięć minut od 11:30 do 12:15, kandydaci przedstawiali siebie i swój program. W drugiej trwającej po 10 minut od 14:00 do 15:15, odpowiadali na pytania prezenterów i publiczności.

Pierwszą turę prowadzili prezenterzy: Marcin Wrona i Bogdan Rymanowski. Druga turę prowadza: Brian Scott, Paweł Pawlik.

Pomiędzy prezentacjami był realizowany program artystyczny – zespoły muzyczne (Toy Boys, Shazza, Big Day, Sami Swoi, Kukulska, Żuki), kabaret (Marian Opania)

Pierwsza część artystyczna trwała od 12:15 do 14:00. Druga część artystyczna trwała od 15:15 do 18:30. Od godziny 17:00 do 18:00 wystąpił najbardziej atrakcyjny zespół muzyczny.

Obydwie części prowadził Piotr Pręgowski.

Od godziny 10:00 do 16:00 mieszkańcy miasta mogli brać udział w głosowaniu w jednym z czterech – rozstawionych wokół rynku – namiotów.

Mieszkańcy wsi położonych na terenie gminy Września, mogli głosować w lokalach wyborczych otwartych w wytypowanych wsiach od godziny 10:00 do 16:00.

W amfiteatrze ustawiony był również namiot, w którym znajdował się „lokal wyborczy” dla ludzi w wieku od 15 do 18 roku życia.

Wyniki ich głosowania nie były jednak – co oczywiste – sumowane z głosami z pozostałych lokali, lecz podawane osobno.

Do „centralnej komisji wyborczej” i pozostałych poszczególnych "komisji” zostali delegowani mężowie zaufania.

Głosowanie odyło się za pomocą „kart wyborczych”, na których były umieszczone nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.

Wyniki głosowania były obliczane i prezentowane co godzinę z estrady. Równocześnie „Pentor” przeprowadził ogólnopolski sondaż telefoniczny.

O godzinie 18:30 został ogłoszony ostateczny wynik głosowania, po którym nastąpiło podziękowanie wszystkim kandydatom, oficjalnie zamknięcie „prawyborów” i losowanie nagród wśród biorących udział w głosowaniu.

Ok. Godziny 20:00 nastąpiło zakończenie imprezy.

Do góry

września

prawybory

europrawybory

parlament

europarlament

prezydent

wrzesnia

sejm

senat

wybory