Menu główne   -   Formularze   -   Księga gości   -   Kontakt   -   Linki   -   O autorach
EUROPRAWYBORY 2009
Prawybory Parlamentarne 2007
Prawybory 2005 - Parlamentarne i Prezydenckie
Europrawybory 2004
Prawybory Prezydenckie 1995
Prawybory Parlamentarne 1993
Galeria ‘93
Podział obowiązków wśród organizatorów
Wyniki
Wyniki ogólnokrajowe

Logo Wrześni 

Logo Wrześni 
GALERIA ZDJĘĆ

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW WŚRÓD ORGANIZATORÓW

1.Władze Wrześni:

a)Przygotowanie na rynku estrady oraz nagłośnienia.
b)Zorganizowanie budynku Ratusza lokali wyborczych, aby mogły równocześnie pracować trzy komisje wyborcze: stoliki, krzesła, kabiny, 6 urn – po dwie, wymieniane co godzinę dla każdej komisji – z herbem miasta i logo współorganizatorów.
c)Powołanie trzech „komisji wyborczych” (powinny składać się z przedstawicieli władz Wrześni i organizatorów).
d)Przygotowanie w ratuszu pomieszczenia na sztab prawyborów, drugiego – na centrum obliczeniowe, które zorganizuje „Pentor” i trzeciego – na centrum prasowe, wyposażone w fax, telefony, maszyny do pisania, papier.
e)Zmobilizowanie przedsiębiorców wrzesińskich wrzesińskich tak, aby 22 sierpnia czynne były w centrum miasta sklepy oraz lokale gastronomiczne.
f)Przygotowanie lokalnej oferty rozrywkowej, która mogłaby zostać wykorzystana na estradzie centralnej oraz w trakcie imprez towarzyszących.
g)Wydrukowanie plakatu informującego mieszkańców Wrześni o prawyborach – na podstawie projektu sporządzonego przez redakcję „Wprost”.
h)Zawiadomienie organu gminy – zgodnie z art. 7 ustawy z 5 lipca 1990 r. - prawo o zgromadzeniach (Dz. Ustaw nr 51 z 1990 r., z poz. 297) – o planowanym zgromadzeniu publicznym.


2. Redakcja „Trójki”

a)Nadawanie w tygodniu poprzedzającym prawybory – w oparciu o sondaże przeprowadzane na miejscu, we Wrześni przez „Pentor” - informacji na temat spodziewanej frekwencji, wyników oraz prowadzonej na miejscu kampanii wyborczej.
b)Zorganizowanie 22 sierpnia bezpośredniej transmisji z przebiegu prawyborów.


3.Instytut Badania Opinii i Rynku „Pentor”

a)Przeprowadzenie badań sondażowych wrzesińskiego elektoratu w tygodniu poprzedzającym prawybory.
b)Przygotowanie 22 sierpnia centrum obliczeniowego.
c)Obliczanie głosów podczas prawyborów tak, by co godzinę można było ogłaszać frekwencję a godzinę po zamknięciu „lokalu wyborczego” - o 19.00 – można było podać do wiadomości publicznej ostateczne wyniki.


4.Redakcja Tygodnika „Wprost” 
 

a)Rozesłanie zawiadomień do partii i koalicji biorących udział w wyborach wrześniowych.
b)Utworzenie czynnego od 10 sierpnia „punktu informacyjnego” prawyborów.
c)Przygotowanie projektu plakatu informującego mieszkańców Wrześni o prawyborach.
d)Przygotowanie projektu „karty do głosowania” i wydrukowanie kart.
e)Rozesłanie zaproszeń do gości.
f)Zaproponowanie programu kampanii wyborczej i programu artystycznego, towarzyszących – z estrady centralnej – prawyborom. Zorganizowanie – wespół z władzami Wrześni i redakcją „Trójki” - imprezy na estradzie centralnej.
g)Przygotowanie pytań do quizu dziennikarskiego.
h)Wynajęcie orkiestry z Grodziska Wielkopolskiego.


5.Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost”

a)Pozyskiwanie ewentualnych sponsorów prawyborów.
b)Przygotowanie akcji promocyjnej „Wprost” we Wrześni (duży napis nad estrada centralną, autobus, stoisko z „dużą okładką”, sprzedaż koszulek i czapeczek z logo, „głowy” „Wprost”).
c)Przygotowanie identyfikatorów dla organizatorów prawyborów – pracowników „Wprost”.

Do góry

września

prawybory

europrawybory

parlament

europarlament

prezydent

wrzesnia

sejm

senat

wybory